WINRO, s.r.o. , stavební společnost s dlouholetou tradicí. Vznikla v roce 1992 a vzhledem k profesnímu zaměření majitel se specializuje v oboru stavebnictví na rekonstrukce památkových objektů a architektonických článků. Za dobu své činnosti provedla , rekonstruovala a opravila několik stovek fasád, budov či jiných objektů, které jsou evidovány jako památkově chráněný objekt, kulturní památka nebo Národní kulturní památka , ale i jiné neevidované kulturně cenné objekty a stavby.

Největším zájmem je obnova , rekonstrukce péče a starost o zachování historických hodnot našich předků. V rámci rekonstrukcí památkových objektů je firma WINRO s.r.o. schopna zajistit veškeré řemeslné práce. I ty nejsložitější detaily a zpracování, pro které je potřeba znát dnes již téměř zapomenuté historické postupy, nářadí a zručnost. Zaměstnává své vlastní zkušené zedníky, štukatéry i tesaře. V  návazných pracích si společnost zajištuje další umělecko-řemeslné zpracování jako jsou například práce uměleckých kovářů, sochařů, malířů, kameníků, včetně pozlacování a dalších . Společnost spolupracuje s předními odborníky, památkáři, sochaři, restaurátory, malíři, výtvarníky a umělci působící na území našeho regionu severní Moravy a Slezska , ale i mimo něj , a také v zahraničí. Své práce společnost realizuje převážně na území severní Moravy a Slezska , ale i mimo něj, také na území SR a PL.

Majitel a zakladatel firmy pan Robert Winkler, je vyučeným štukatérem s mnohaletou praxí v oboru. Je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování v oboru štuk a umělý kámen. A autorizovaným stavitelem ČKAIT 1101690. Taktéž se zabývá poradenskou činností v oboru štukatérsko-fasádnických a tesařských prací spojených s obnovou historických objektů, jejich sanací a statických stabilizací. S důsledným prováděním a respektováním jejich původních stavů , vzhledů a umělecko-řemeslného provedení detailů i celků.

Za dobu více jak 25 let fungování majitel a jednatel společnosti WINRO Robert Winkler, vychoval spoustu nadaných pracovníků a pomohl v rozvoji dalším specializovaným odborníkům. Přivedl do firmy také svého syna Romana , který již 20. let pracuje ve firmě na nejrůznějších postech. Štukatérské řemeslo se naučil od svého otce a mmj. vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenosochařskou v Hořicích v Podkrkonoší. Od roku 2017 se plně věnuje a podílí na vedení firmy, kterou postupně přebírá.

WINRO s.r.o. je firma , která ví že restaurovat kulturní památky znamená především ovládat tradiční technologie, ctít původní řemeslné provedení, mít trpělivost a cit pro tyto práce!

Navrácení do jejich původní podoby je odměna přinášející uspokojení z práce, která oživuje a připomíná kulturu našich předků!

Provádíme

 • Rekonstrukce historických objektů včetně fasád a krovů
 • Štukaterské a fasádnické práce
 • Zateplování a sanace budov
 • Stavby na klíč
 • Veškeré stavební práce
 • Restaurátorské, pozlačovačské a další uměleckořemeslné práce

Nabízíme práci v oborech

 • Tesař, truhlář
 • Zedník, štukatér
 • Kameník
 • Zámečník, kovář
 • Malíř – natěrač

„Náročnost každé práce , svědomitost jejího vykonávání a úspěch ve výsledku je nejen zavazující, ale i motivují pro naši další činnost.“

Rodinný podnik