Významnou součástí úspěšné práce je využívání nových materiálů a technologií. Příkladem lze uvést zvládnutí TECHNOLOGIE OČIŠŤOVÁNÍ ROKU 2000. Jedná se o novou dimenzi v technologii očišťování povrchů systémem jos bez chemikálií s vysokou účinností. Patentovaný systém pracuje na principu nízkotlakého rotačního víření vzduchu s minimální spotřebou čistícího média (abrasiva) a vody. Nepoužívá žádných chemických prostředků, takže plně respektuje ochranu životního prostředí.

Systém jos se používá:

  • k čištění povrchů fasád a historických budov s max. šetrností

  • k odstranění disperzních a minerálních barev

  • k očištění a oživení znečištěných keramických obkladů
  • k čištění, oživení a sjednocení povrchů kamenných obkladů
  • k odstranění škod po požárech
  • k odstranění koroze z povrchů kovů, bronzi, mosazi, mědí atd.
  • k vyčištění velkokapacitních zásobníků potravinařských provozů od různých usazenin
  • k odstranění nejrůznějších nátěrů na dřevě, skle, režného zdiva..
  • k odstranění horizontálního značení vozovek

Cenová relace očištění plochy systémem jos bude stanovena na místě po posouzení v závislosti na stupni jejího znečištění, druhu podkladu, nánosu a použitého abrasiva.

Provedené práce