Tyto práce dnes patří k běžným stavebním úpravám při stavbě nového objektu nebo úpravách a obnově starších budov. S rostoucími cenami energií se čím dál tím častěji na nás obracejí zákazníci s dotazy jak zabránit únikům tepla z jejich domácností.

Firma zaměstnává zkušené zedníky, kteří jsou vyškoleni pro tyto práce. Jsme schopni provádět izolace podlah, příček, stěn, stopů, podhledů, plochých a šikmých střech. Pro tyto práce využíváme různých druhů materiálů od čedičových vat přes skleněné vlákna až k extrudovanému polystyrénu.Vždy je kvalita materiálu zaručena renomovaným výrobcem jako například ISOVER, ORSIL, NOBASIL.

Firma provádí zateplování fasád, včetně plastických štukových prvků – říms, šambrán a ozdob z lehčených materiálů na bázi polystyrenu nebo perlitu.

Stojíte-li před rozhodnutím jaký izolační materiál použít pro vaši reprezentativní nebo obytnou budovu jsme kdykoliv ochotni Vám poradit a pomoci.

Provedené práce