Vše o sádře

Štukatérství je jedním z nejcennějších řemesel, které uplatňujeme při obnovách a rekonstrukcích památkových objektů. Firma zaměstnává několik zkušených štukatérů a sám majitel firmy je štukatér s dlouholetou praxí v tomto oboru. Pro jeho znalost a zkušenosti mu bylo Ministersvem kultury a průmyslu ČR uděleno povolení k restaurování štuku a umělého kamene.

Již stavitelé pyramid ve starém Egyptě znali tajemství optimálního působení sádry v obytných budovách.Sádra se skládá z vápníku, síry, kyslíku a vody. Sádrovec ( přírodní nebo jako produkt odsíření ) se vypaluje při cca 120 – 180 stupních celsia. Vzniklý semihydrát síranu vápenarého je nejdůležitějším výchozím produktem pro stavební hmoty. Sádra reguluje vlhkost vzduchu v uzavřených prostorách, protože se skládá z mnoha malých pórů, které v případě potřeby přijímají vlhkost a při velkém suchu ji opět vracejí do místnosti. Sádra tak přispívá k optimálnímu klimatu obydlí.

Nejčastěji se ve stavebnictví odlévají jemné štukatérské prvky do sádry. Zhotovování odlitků a forem je technikou starou. Již staří Egypťané 1500 let před naším letopočtem používali sádrových forem a odlévali. Říká se, že první podobu lidskou odlil do sádry prý Sykionský Lysistratos, bratr Lysipův. Ten prý vynalezl i odlitky hliněných soch, tento způsob se tak rozmohl, že žádné sochařské dílo se pak nikdy nedělalo bez hlíny a sádry. Dnes sádrový odlitek je prací pomocnou. Avšak zprůmyslověné metody stavební výroby používají při provádění výzdob v bohatě zdobených místnostech stejných prvků – právě odlitků, které jsou potom vsazovány (osazovány) na nosnou konstrukci. Je třeba uvést, že i v budoucnu se zhotovování forem a odlitků uplatní. Nejcennější vlastností sádry je to, že po ztuhnutí nemění tvar modelu, nemění svůj objem a zanechává věrný obraz modelu.

Povolení k restaurování

Provedené práce