Ochrana dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám

Naše firma se zabývá mimo jiné také rekonstrukcemi a restaurováním, výrobou nových dřevěných konstrukcí a krovů.

  • generální oprava střech a krovu chrámu sv. Barbory V Kutné Hoře
  • generální oprava krovů a rekonstrukce krovu věže s bání a lucernou kostel sv. Václav v moravské Ostravě
  • tesařské práce na státním hradu Bouzov
  • sněmovní sál Minoritského kláštera v Opavě, sanace konstrukce podlah napadených dřevomorkou domácí
  • generální oprava krovu vysokého zámku ve Velkých Losinách
  • rekonstrukce vrcholové části věže s lucernou napadených dřevokaznými houbami a hmyzem, kostel všech svatých butovicích
  • výměna krovu kaple sv. Františka při kostele sv. Vaclava v moravské Ostravě
  • oprava střechy kaple sv. Tadeáše v Oticích
  • Oprava krovu Mendlova gymnázia v Opavě
  • aj.

Ochrana dřeva ve venkovním použití?

V exteriéru zabudované dřevo je vystaveno rozrušujícímu, střídavému působení tepla, chladu, vlhkosti a UV záření. Není-li úcinně chráněno, pak se pomalu ale jistě fotochemicky odbourává lignitový podíl dřeva. Povrch dřeva praská šedna a přijímá více vlhkosti. Déle trvající vlhkost nad 20 % je příznivá pro působení dřevokazných hub. Tím je započato biologické rozrušení dřeva.

Abychom mohli provádět tyto práce bylo nutno vyškolit dotčené pracovníky (tesaře, stavbyvedoucí) v požívání přípravků likvidující dřevokazné houby a hmyz. V roce 1998 jsme oslovili společnost Bochemie s.r.o. se sídlem v Bohumíně o odborné skolení. Pracovníci byli vyškoleni a firmě bylo uděleno osvedčení k použití fungicidních a insekticidních koncentrátů pro dlouhodobou ochranu dřeva proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Závěr a doporučení

Poškození zabudovaného dřeva biotitickými škůdci dřeva je nutno vždy spojovat s podmínkami a prostředím, ve kterém se vyskytly, a substrátem, na kterém žijí. Dřevokazné houby a dřevokazný hmyz poškouzjí dřevo v jeho sturktůře, vlastnostech, ale i chemicky. Působí často společně. Zanechávají se obrovské škody, které se mnohdy nedají vyčíslit ani finančně, protože staré a nejcenější dřevo se nedá obnovit. Metabolismus biotitických škůdců dřeva je mnohotvárný a složitý. Mezní podmínky, které ještě umožnůjí jejich život a tím i škody na dřevě, nejsou ještě spolehlivě určeny. Proto je nezbytné proti škůdcům dřeva stále používat osvědčených způsobů chemické ochrany podle zásady “ jen tam ,kde je potřeba , jen tolik, kolik je nutno a porostředky účinnými a schválenými“.

Provedené práce