Hlavní specializací naší firmy je restaurování a rekonstrukce fasád budov a objektů. Tyto objekty, které se vyskytují v historických zástavbách měst jsou členěny bohatou štukovou výzdobou. Ideální podmínky pro holuba skalního (columba livia), což potvrzuje velké množství těchto ptáků sídlících zejména na historických, ale i na moderních budovách a s tím spojené znečištění vysoce agresivním holubím trusem. Holubí trus způsobuje nejen narušování omítky, ničí estetický vzhled budovy, ale může být zdrojem alergických onemocnění a mnoha parazitů. Proto je důležité aby budovy měli nejen účinné inpregnační nátěry pestrých barev, ale i ochranu proti chemickému a mechanickému napadáni budov a děl ptáky.

Holubi si zvlášť vybírají taková místa, která jim poskytnou bezpečí a ochranu před nepříznivým počasím, kde mohou zahnízdit nebo ze kterých mají blízko k potravě (nižší římsy domů na náměstí a na pěších zónách).

vysoce specializovaná oblast v ochraně proti škůdcům. Ptáci žijící ve městech jsou schopni se podle potřeby přesouvat z objektu na objekt, velmi dobře se adaptují na změněné životní podmínky a jsou schopni se rychle přesouvat za potravou. Úspěšná ochrana daného objektu je závislá na vhodně zvoleném ochranném systému, jeho kvalitě a zkušenosti instalační firmy.

Podle tvaru plochy a stupně napadení ptactvem je nutné zvolit nejúčinnější systém a na jedné budově může být použito v různých sektorech i několik druhů systému. Ošetření rozdělujeme podle stupně zatížení na velmi, středně a málo exponované plochy.

jsou ty, které ptáci využívají pro noční odpočinek a hnízdění. Hromady slámy a trusu jsou nasáklé vodou, které v zimě mrznou a led jak je známo trhá, nemluvě o soustavném zavlažování v místech, kde by se voda jinak nedostala.V případě pouze preventivního ošetření se ptáci na tyto plochy budou vracet. K represivnímu je nutné použít pouze sítě, nebo pokud je plocha vhodná, použít hrotový systém.

jsou využívány přes den pro odpočinek, často v blízkosti pravidelného zdroje potravy. Zde se používá rovněž síťový, hrotový nebo lankový systém.
ptáci osídlují náhodně a je možné ošetřit pouze okraje ploch, tak aby se co nejvíce ptákům znepříjemnilo přistání. Zde se používají hrotové a lankové systémy, rotační systém pavouk nebo repelentní tmely.
Při ošetření velmi a středně exponovaných ploch je velmi pravděpodobné vlivem setrvačnosti nebo výhodnosti pozice objektu, že se ptáci přesunou na nejbližší neošetřené plochy.

Provedené práce